Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

„Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” oraz „Program nauczania ścieżki edukacyjnej”

Program ten stanowi wsparcie dla realizacji celów edukacyjnych w przedmiotach „Przyroda” w szkole podstawowej i „Geografia” w gimnazjum oraz wybranych celów w edukacji „Historia i społeczeństwo”. Inspiracją do napisania programu jest możliwość włączenia się w reformowanie systemu szkolnego w znacznie szerszym zakresie niż to było możliwe do tej pory. Jest także wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli. Bezpośredni zaś wpływ wywarł program „MOJA MAŁA OJCZYZNA”, którego wdrażanie rozpoczęłam w roku 2000 w Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Download this file (edu_rego.pdf)


Opracowała mgr Elżbieta Gierowska