Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Błędy w konstrukcjach zawierających imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego

        Wypowiedzenia złożone z równoważnikiem imiesłowowym uczniowie poznają w klasie pierwszej bądź drugiej gimnazjum, jednak od samego początku mają wiele kłopotów z przyswojeniem tego typu konstrukcji. Problemy teoretyczne dotyczące imiesłowowych równoważników zdania są na ogół niezbyt złożone na tym poziomie nauczania. Nie idzie to zatem w parze z faktycznym ich użyciem w praktyce, bowiem zakres stosowania konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym jest szerszy od proponowanego w podręcznikach szkolnych. 
        Na początek jednak przybliżę owo zagadnienie. Otóż jest to swoisty rodzaj równoważnika, którego centrum stanowi imiesłów przysłówkowy (współczesny na – ąc lub uprzedni na –wszy, –łszy)... Download this file (Bledy.pdf)

Opracował mgr Sławomir Doniak