Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Rola wychowawcy w tworzeniu udanego zespołu - Planowanie pracy wychowawczej

Wychowanie jest procesem długotrwałym służącym rozwijaniu u uczniów sfer osobowości, poczucia odpowiedzialności i planowania własnej drogi życiowej. Istotnym dla wychowania jest pomaganie uczniom, na każdym etapie rozwoju, w znalezieniu swojego miejsca w życiu i czerpania satysfakcji z właściwych wyborów. Rozwój człowieka jest zjawiskiem naturalnym i samoistnym. Przebiega niezależnie od książkowych definicji, opisów czy interpretacji. Nauczyciel, towarzysząc uczniowi w procesie... Download this file (rola_wych.pdf)

Opracowała mgr Barbara Doniak