Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Globetrottersi, czyli ciekawi świata

Prowadzący - Ewelina Gryglewska, Anna Wypych-Wilińska, Renata Kubiak

Innowacja programowa językowo-humanistyczna „Globetrottersi, czyli ciekawi świata" jest realizowana w klasach IIID i IIF (oddziały gimnazjalne) przez nauczycieli języka angielskiego: Ewelinę Gryglewską i Annę Wypych-Wilińską oraz nauczyciela języka polskiego p. Renatę Kubiak. Założenia innowacji realizowane są na zajęciach języka angielskiego, języka polskiego oraz koła teatralnego. W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas IIID i IIF realizują międzynarodowy projekt korespondencyjny ePals z uczniami z Francji, wezmą udział w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego, wystąpią w przeglądzie teatrzyków językowych, będą uczyć się od siebie podczas prowadzenia lekcji okejowskich, przyswajają dodatkowe treści z historii i teorii literatury, gramatyki i nauki o języku.

Czytaj więcej: Globetrottersi, czyli ciekawi świata

Pasjonaci programowania i eksperymentu. Nauki ścisłe kluczem do sukcesu.

Prowadzący - Magdalena Jasiaczek, Sylwia Gnatowska, Piotr Cieślarek

Innowacja realizowana w latach 2016 - 2019, w klasie 2c przez mgr Magdalenę Jasiaczek  mgr Sylwię Gnatowską  mgr Piotra Cieślarek.

Ważnym elementem działań dydaktycznych naszej szkoły jest zachęcenie uczniów do pogłębiania i rozbudzania zainteresowań naukami ścisłymi. Robimy to po to, aby uświadomić uczniom jak dalece fizyka, chemia, informatyka czy matematyka są niezbędne w każdej dziedzinie życia. To z kolei ma zachęcić gimnazjalistów do wyboru technicznych kierunków studiów, jakże potrzebnych obecnie. Motywacją naszych działań są dane przedstawione w Raporcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz O zatrudnieniu w Polsce, z których można wnioskować, że istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów z wykształceniem ścisłym.

Czytaj więcej: Pasjonaci programowania i eksperymentu. Nauki ścisłe kluczem do sukcesu.

Zaprzyjaźnij się z ekonomią

Prowadzący - Agnieszka Wyrzykowska Jolanta Kuropatwa

„Nie wszyscy muszą być przedsiębiorcami, ale wszyscy powinni być osobami przedsiębiorczymi”- to hasło przyświeca innowacji realizowanej w klasie 3b (2015-2018). Innowacja prowadzona jest w ramach lekcji matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie. Oprócz zdobywania wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, uczniowie nabywają praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej aktywności zawodowej i życiowej (np. gospodarowanie budżetem i inwestowanie, prowadzenie firmy, kreowanie własnego wizerunku). Realizacji celów innowacji służą spotkania z praktykami życia gospodarczego, pracownikami instytucji finansowych, wycieczki zawodoznawcze oraz wyjazdy edukacyjne do instytucji państwowych i samorządowych. 

Czytaj więcej: Zaprzyjaźnij się z ekonomią