Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Globetrottersi, czyli ciekawi świata

Prowadzący - Ewelina Gryglewska, Anna Wypych-Wilińska, Renata Kubiak

Innowacja programowa językowo-humanistyczna „Globetrottersi, czyli ciekawi świata" jest realizowana w klasach IIID i IIF (oddziały gimnazjalne) przez nauczycieli języka angielskiego: Ewelinę Gryglewską i Annę Wypych-Wilińską oraz nauczyciela języka polskiego p. Renatę Kubiak. Założenia innowacji realizowane są na zajęciach języka angielskiego, języka polskiego oraz koła teatralnego. W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klas IIID i IIF realizują międzynarodowy projekt korespondencyjny ePals z uczniami z Francji, wezmą udział w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego, wystąpią w przeglądzie teatrzyków językowych, będą uczyć się od siebie podczas prowadzenia lekcji okejowskich, przyswajają dodatkowe treści z historii i teorii literatury, gramatyki i nauki o języku.

Rozwijają swoje zdolności artystyczne: taneczne, wokalne, recytatorskie, aktorskie itp. Realizatorki innowacji planują złożyć wniosek o dofinansowanie współpracy nad realizacją międzynarodowego projektu Erasmus+ ze szkołą na Ukrainie oraz stworzyć globetrottersom możliwość rozwoju językowego poprzez udział w wycieczkach, warsztatach i innych aktywnościach.