Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Zaprzyjaźnij się z ekonomią

Prowadzący - Agnieszka Wyrzykowska Jolanta Kuropatwa

„Nie wszyscy muszą być przedsiębiorcami, ale wszyscy powinni być osobami przedsiębiorczymi”- to hasło przyświeca innowacji realizowanej w klasie 3b (2015-2018). Innowacja prowadzona jest w ramach lekcji matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie. Oprócz zdobywania wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, uczniowie nabywają praktyczne umiejętności przydatne w przyszłej aktywności zawodowej i życiowej (np. gospodarowanie budżetem i inwestowanie, prowadzenie firmy, kreowanie własnego wizerunku). Realizacji celów innowacji służą spotkania z praktykami życia gospodarczego, pracownikami instytucji finansowych, wycieczki zawodoznawcze oraz wyjazdy edukacyjne do instytucji państwowych i samorządowych. 

 Innowacja zapewnia:

  • przygotowanie ucznia do aktywnego wchodzenia w życie społeczno-gospodarcze;
  • przygotowanie do decydowania o sobie, wytyczanie własnej drogi rozwoju zawodowego;
  • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz kompetencji osoby przedsiębiorczej życiowo i zawodowo;
  • kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnych poglądów z uwzględnieniem poglądów innych ludzi.

Gimnazjaliści realizują również własne projekty w Szkolnym Klubie Przedsiębiorczości, który należy do najlepszych w kraju. Czterokrotnie zdobył tytuły: Najlepszego Klubu Przedsiębiorczości i Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości w Polsce.