Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Być dziennikarzem

Prowadzący - Sławomir Doniak

Tą innowacją objęci są uczniowie klasy IIIA. Innowacja jest poszerzeniem programu nauczania języka polskiego dla klas I - III gimnazjum "Bliżej słowa" autorstwa Ewy Horwath i Grażyny Kiełb o treści dziennikarskie, bez naruszania podstawy programowej.

 

Cele główne:

  • przygotowanie do świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji (prasa, radia, telewizja, Internetu);
  • ćwiczenie sprawności wypowiadania się w podstawowych gatunkach publicystycznych na łamach szkolnej gazetki;
  • umiejętność analizowania rzeczywistości (polemika, komentarz, kulturalna krytyka, podkreślanie własnych racji;
  • wdrażanie do systematycznej pracy poprzez przyjmowanie odpowiedzialności terminowego wydawania gazetki;
  • rozwijanie umiejętności gromadzenia, segregowania i opracowywania informacji.