Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Comenius – mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

Prowadzący - Ewelina Gryglewska

Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej jest aktywnym uczestnikiem programu Comenius. W październiku 2012 roku nauczycielka języka angielskiego, p. Ewelina Gryglewska brała udział w akcji „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Przez dwa tygodnie uczestniczyła w zajęciach podzielonych na dwa bloki – część poranna poświęcona edukacji językowej i popołudniowa wzbogacająca warsztat metodyczny.

Uczestnicy kursu podczas ćwiczeń w grupachLogo - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnejRichard Language College to szkoła językowa na południu Anglii (Bournemouth), która cieszy się dobrą renomą, wysokim poziomem zajęć i wykwalifikowaną kadrą nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu obcokrajowców. Kurs pozwolił na poznanie nowych, ciekawych metod nauczania poszczególnych sprawności językowych, odwiedzenie najciekawszych miejsc Anglii (Jurrasic Coast, Londyn) oraz podniósł poziom kompetencji językowych wszystkich uczestników. Wielonarodowy skład poszczególnych grup umożliwił wymianę doświadczeń, kontaktów i rozpoczęcie rozmów na temat współpracy nad partnerskim projektem szkół.