Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Program - „English teaching“

Prowadzący - Ewelina Gryglewska, Małgorzata Kwiecińska, Renata Kubiak i Agnieszka Modlińska

Gimnazjum im. Czesława Miłosza realizuje projekt Small Grants pod tytułem "My Passion for Film, for Theatre, for English" w ramach programu English Teaching, dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, której krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Celem Programu English Teaching jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) i wsi,

a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich (anglistka Ewelina Gryglewska pozostając pod opieką programu przez 2 lata uczestniczyła w 2 szkoleniach metodycznych i 2 aktywizująco-integracyjnych oraz w 2 English Teaching Marketach, na których oprócz zdobycia wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego mogła zapoznać się z nowościami wydawniczymi). Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 i kończy się w grudniu 2013. Uczestnicy biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach z języka angielskiego oraz teatralnych. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach do instytucji kulturalnych (kino, teatr), brali udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnego aktora serialowego, pana Dawida Kartaszewicza, występują w Dniach teatru, Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Językowych. Dzięki dotacji, szkoła zakupiła lampę do oświetlenia scenicznego oraz materiały i kostiumy do szkolnej rekwizytorni. W listopadzie będziemy gościć w szkole przedstawiciela Ambasady Amerykańskiej, który w języku angielskim opowie uczniom o kulturze i zwyczajach mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Projekt zakończy się w grudniu wielkim show, na które zaprosimy prezesa Nidzickiego Funduszu Lokalnego patronującego programowi English Teaching, panią Barbarę Margol.