Polish English German 

Gimnazjum im. Czesława Miłosza

w Topoli Królewskiej

Szkołapress. Dziennikarz nowych mediów

Prowadzący - Sławomir Doniak

Innowacja realizowana w latach 2014 - 2017, w klasie 1e przez mgr Sławomira Doniaka.