Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Pasjonaci programowania i eksperymentu. Nauki ścisłe kluczem do sukcesu.

Prowadzący - Magdalena Jasiaczek, Sylwia Gnatowska, Piotr Cieślarek

Innowacja realizowana w latach 2016 - 2019, w klasie 2c przez mgr Magdalenę Jasiaczek  mgr Sylwię Gnatowską  mgr Piotra Cieślarek.

Ważnym elementem działań dydaktycznych naszej szkoły jest zachęcenie uczniów do pogłębiania i rozbudzania zainteresowań naukami ścisłymi. Robimy to po to, aby uświadomić uczniom jak dalece fizyka, chemia, informatyka czy matematyka są niezbędne w każdej dziedzinie życia. To z kolei ma zachęcić gimnazjalistów do wyboru technicznych kierunków studiów, jakże potrzebnych obecnie. Motywacją naszych działań są dane przedstawione w Raporcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz O zatrudnieniu w Polsce, z których można wnioskować, że istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów z wykształceniem ścisłym.


Innowacja politechniczna zakłada naukę chemii i fizyki w zwiększonym wymiarze godzin oraz wzbogacenie lekcji informatyki o elementy mechatroniki. Na lekcjach fizyki i chemii dominować będzie eksperyment uczniowski. On bowiem najsilniej oddziałuje na uczącego się, zgodnie ze starą maksymą: Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, daj zrobić a będę umiał. Doświadczenie wykonane zatem przez ucznia spełnia w całości oczekiwania w zakresie zdobywania przez niego przyrodniczej wiedzy i umiejętności. Uczniowie tego oddziału, korzystając z nowo powstałej pracowni, oprócz zagadnień ujętych w podstawie programowej z informatyki, zajmą się konstruowaniem robotów złożonych oraz narzędzi i robotów prostych. W trakcie zajęć zaprojektują, skonstruują i zmontują roboty mobilne oraz inne urządzenia. Ponadto twórczo zmodyfikują i zaprogramują je w zależności od postawionych problemów i zadań. Następnie będą zarządzać i kontrolować ich działania, szukając najlepszych rozwiązań.
W ramach podpisanej umowy pomiędzy naszym gimnazjum a Politechniką Łódzką uczniowie klasy innowacyjnej wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych tej uczelni. Dzięki temu zgłębią tajniki trudnej sztuki eksperymentowania i wnioskowania. Kolejnym atutem tej inicjatywy jest stworzenie możliwości obcowania z ludźmi nauki i poznania uczelni wyższych od środka. Uczniowie będą również mieli możliwość sprawdzenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy i umiejętności podczas przeprowadzonych doświadczeń fizyko - chemicznych i pokazów robotów mobilnych prowadzonych dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Łęczyca. Dzięki temu działaniu poznają także trudną sztukę autoprezentacji. Podczas pracy w ramach innowacji nie zapomnimy także o kształtowaniu pożądanej w dzisiejszym świecie postawy proekologicznej. Wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska młodzież pozna w czasie realizowanych akcji i projektów.