Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Sportowy okrągły stół

W dniu 12 listopada w naszej szkole odbyła się debata podjęta w ramach uczestnictwa w programie „WF z Klasą”. W debacie uczestniczyły  panie Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, reprezentanci klas i nauczyciele wychowania fizycznego: M. Banasiak – prowadzący i M Kubiak – sekretarz. Debata przebiegła pod hasłem „Usprawniamy WF”, a jej celem było określenie jak możemy poprawić wychowanie fizyczne w naszej szkole.

Na początku przedstawiono  założenia naszego uczestnictwa w programie „WF z klasą”, oraz cele i przebieg debaty. Następnie uczniowie podzieleni na grupy wg roczników, tworzyli dwie plansze – pierwszą niebieską z „mocnymi” stronami naszego wychowania fizycznego i drugą czerwoną – z tym co byśmy chcieli w nim zmienić. Następnie każda grupa prezentowała wyniki swojej pracy i wszyscy wspólnie omawialiśmy poszczególne zagadnienia. Podobnej  analizy dokonały obie panie Dyrektor.

Wyniki naszego spotkania przeszły oczekiwania organizatorów. Uczniowie nie tylko potrafili dokonać konstruktywnej oceny potrzebnych zmian, ale również zgodnie docenili pozytywne strony i zalety wychowania fizycznego w naszej szkole. Wnioski powstałe w debacie wydają się być drogowskazami nie tyle do gruntownych zmian, lecz bardziej do rozwoju w którym chce iść nasza szkoła.

A oto co wspólnie ustaliliśmy:

 1. Znaleźć metody, dzięki którym uczniowie mniej sprawni i uzdolnieni będą lepiej czuli się na zajęciach.
 2. Organizować więcej zawodów sportowych, szkolnych, ale z czynnym udziałem uczniów jako współorganizatorów.
 3. Dopracowywać podział na grupy wychowania fizycznego tak aby w miarę możliwości nie łączyć klas z poszczególnych roczników.
 4. Wprowadzać nowe dyscypliny do programu zajęć.
 5. Dać możliwość zmiany koloru stroju (jednolitego dla całej grupy).
 6. Uregulować formy zwolnień z zajęć od rodziców.
 7. W miarę możliwości precyzyjniej określać terminy sprawdzianów ruchowych.
 8. Z inicjatywy uczniów wprowadzić kolejne zajęcia pozalekcyjne z nową dyscypliną.

To co najbardziej podoba się naszym uczniom i Dyrekcji Szkoły w wychowaniu fizycznym to m.in. :

 • zaangażowanie nauczycieli,
 • aktywny udział nauczycieli w zajęciach wraz z uczniami,
 • dobre wyposażenie sportowe szkoły
 • możliwość dokonywaniu wyboru rodzaju zajęć.

Warte podkreślenia jest dojrzałe podejście do tematu wszystkich uczniów, dzięki której debata przebiegła w życzliwym i konstruktywnej atmosferze. Sposób wypowiedzi uczestników, pomysłowość i wnikliwość potwierdzają że uczeń może być partnerem nauczyciela w funkcjonowaniu szkoły, a wychowanie fizyczne nie tylko kształci sprawność, wiedzę i umiejętności, ale również wychowuje.