Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Roztańczone Gimnazjum

Można śmiało powiedzieć, że Gimnazjum w Topoli Królewskiej jest szkołą roztańczoną. Jako jedna z nielicznych szkół gimnazjalnych w powiecie bardzo duży nacisk kładzie na taniec i różne formy ruchowe przy muzyce. Dowodem na to są coroczne osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów i absolwentów.

W piątek 28 listopada w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej odbył się Otwarty Konkurs Taneczny. Naszą szkołę reprezentowało aż 10 dziewcząt. Uczennice zaprezentowały 3 duety i 5 występów solowych. Nina Stasiak po raz kolejny wytańczyła sobie I miejsce (hip hop). Martyna Poluchowicz zajęła II miejsce prezentując jazz. 

W solówkach wyróżniona została Julia Doniak – uczennica pierwszej klasy pokazała taniec nowoczesny. W duetach I wyróżnienie otrzymały  Eliza Kwiatkowska i Żaneta Kosińska. Równie miło nam jest zaobserwować, że absolwenci naszego gimnazjum są zawsze widoczni na różnych konkursach powiatowych, prezentują się bardzo dobrze i widać, że kontynuują swoje pasję i podstawy zaszczepione w naszej szkole.  Dowodem na to są czołowe miejsca (I miejsce - Paulina Domagała, III miejsce - Małgorzata Grabarczyk i Martyna Wdowiak w duecie oraz III miejsce Natalia Andrzejczak w solówkach) w tym konkursie.