Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Wynajem obiektów sportowych

CENNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH:


(obowiązuje od 01.05.2015.)

 

 • Wynajęcie sali sportowej - 1 godz. - 80,00 zł
 • każda następna godzina - 40,00 zł
 • Grupy stałe na umowę - 1 godz. - 60.00 zł
 • każda następna godzina - 40,00 zł
 • Wynajęcie sali na zawody sportowe (z widownią) - wg ind. ustaleń
 • Wynajęcie indywidualne siłowni / sali korekcyjnej - 1 wejście - 30,00zł
 • Siłownia / sala korekcyjna - 1 wejście - 8,00 zł
 • Karnet - 10 wejść - 60,00 zł
 • Karnet ulgowy - 10 wejść - 50,00 zł
 • Wypożyczenie piłki do gier zespołowych - 5zł
 • Udostępnienie nagłośnienia audio - 2zł

 

Uwaga!

 1. Godzina zajęć na sali sportowej to 60 min. Dopuszczalny jest zakup połowy jednostki przy wynajmie dłuższym niż 1 godz.
 2. Jedno wejście na siłownie / salę korekcyjną nie może przekraczać 2 godzin.
 3. Godziny wejścia na salę sportową należy ustalić z Kierownikiem Obiektów Sportowych.
 4. W przypadkach szczególnych decyzję w sprawie wejść na salę sportową podejmuje Dyrektor Szkoły.
 5. Bilet lub karnet ulgowy na siłownię / salę korekcyjną przysługuje młodzieży szkolnej z terenu Gminy Łęczyca.
 6. Grupy liczące co najmniej 10 osób z terenu Gminy Łęczyca otrzymują 25% zniżkę.
 7. Pracownicy szkoły prowadzący zajęcia poza godzinami pracy ustalają terminy i odpłatność za wynajem sali z Kierownikiem Obiektów Sportowych.
 8. W przypadku wynajmów długoterminowych (min 1 miesiąc) należność za miesięczny okres korzystania z sali sportowej jest płatna do 10 – go kolejnego miesiąca u Kierownika Obiektów Sportowych.
 9. W przypadku wynajmu jednorazowego sali sportowej wpłaty należy dokonać przed zajęciami u Kierownika Obiektów Sportowych.
 10. Opłaty za karnety oraz wejścia na siłownię należy dokonywać u Kierownika Obiektów Sportowych.