Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Konferencja „Edukacja ekonomiczna w XXI wieku” w Warszawie - 11.04.2015

Organizatorem wydarzenia było Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Głównym punktem był panel dyskusyjny „Nauczanie ekonomii w szkołach – problemy i rozwiązania". Dyskusja miała na celu przedstawienie dobrych praktyk nauczania ekonomii z zagranicy, identyfikację problemów edukacji ekonomicznej w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji w jaki sposób można ją poprawić.

Wykład wygłosił również prof. Leszek Balcerowicz. W swym wystąpieniu poruszał problem powszechnej demagogii w debacie publicznej. Ostatnia prelekcja dotyczyła ekonomii eksperymentalnej, będącej nowatorskim narzędziem w edukacji.