Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Na spotkanie z Temidą - edukacja młodzieży w Sądzie Rejonowym w Łęczycy

 

W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie klasy 1b i 2d pod opieką Jolanty Kuropatwy i Agnieszki Wyrzykowskiej wybrali się do Sądu Rejonowego w Łęczycy, by z bliska przyjrzeć się pracy sądu. Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w tego typu instytucji.

Pan Sędzia, Łukasz Witczak, z którym mieliśmy przyjemność spotkać się, przypomniał jedną z zasad demokracji, trójpodział władzy. W sposób szczególny skupił się na władzy sądowniczej w Polsce. Sędzia omówił specyfikę wykonywanej pracy i zapoznał nas ze skutkami naruszania prawa. Opowiedział o czynnościach podejmowanych w tej instytucji, ale przede wszystkim odpowiadał na nasze pytania.

Ta wycieczka to dla nas kolejne doświadczenie, z którego zapamiętamy czym jest wokanda, immunitet, jakiego koloru jest żabot przy todze sędziego, że w polskim systemie prawnym nie ma ławy przysięgłych, a na sali rozpraw oczekiwane jest zachowanie przynależne tak szczególnemu miejscu. Wizyta ponadto uświadomiła nam, że warto przestrzegać porządku prawnego, gdyż niektóre z pozoru błahe zachowania mogą okazać się brzemiennymi w skutkach. Dla wielu z nas wyjazd ten stanowi też punkt wyjścia do
rozważań o wyborze własnej ścieżki kariery zawodowej.

Najistotniejszym jest jednak, że spotkania w sądzie pozwoliło ,,oswoić" to miejsce, ujrzeć je w innym świetle i zrozumieć, że jest to obszar przyjazny, gdzie można poszukiwać ochrony prawnej. Po takich edukacyjnych doświadczeniach wiemy, że w sądzie można czuć się bezpiecznie i zawsze znaleźć pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej. Była to dla nas pouczająca lekcja edukacji prawnej.