Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Finansoaktywni. Misja: Budżet

Po raz kolejny członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości brali udział w programie „Finansoaktywni”. Tym razem misją programu, którego organizatorem jest Ministerstwo Finansów, był budżet. Głównym celem realizowanego przez nas projektu jest pokazanie, w jaki sposób mamy wpływ na kształtowanie budżetu państwa i jak ten budżet przekłada się na wygląd naszego otoczenia.

 

W ramach programu „Finansoaktywni. Misja: Budżet” wzięliśmy udział w lekcji pt. „Tu jest budżet”. Obejrzeliśmy ciekawy film, który przybliżył nam, czym jest budżet naszego kraju oraz istotę jego tworzenia. Następnie podzieliliśmy się na trzyosobowe zespoły i zdobytą wiedzę wykorzystaliśmy w praktyce. Wszystkie grupy miały za zadanie opracować i omówić pomysły na wykorzystanie budżetu partycypacyjnego w wysokości 100 000 zł. Po „burzy mózgów” i tygodniu przepełnionym żmudną pracą nad projektem, przyszedł czas na podsumowanie działań zespołów. W gmachu szkolnej sali konferencyjnej odbyła się debata na temat naszych projektów. Każda z ekip w sposób bardzo interesujący przedstawiła swoje pomysły wykorzystania budżetu partycypacyjnego. Projekty były wzbogacone o profesjonalnie wykonane prezentacje multimedialne, co sprawiało, że lepiej mogliśmy zrozumieć istotę każdego przedsięwzięcia. Dodatkowo prezentacje były uatrakcyjnione o wizualizacje przestrzenne projektów. Po debacie wybieraliśmy najlepsze projekty wykorzystania budżetu obywatelskiego. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ każda z ekip miała ciekawy pomysł i zaprezentowała się bardzo dobrze. Po gorącej dyskusji wyłoniono najlepsze zespoły, których projekty zostaną wysłane i poddane ocenie jury z Ministerstwa Finansów. Zdobyte podczas realizacji programu umiejętności pozwolą nam na podejmowanie w przyszłości racjonalnych decyzji i bardziej świadome angażowanie się w sprawy społeczne.