Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Sukcesy SKP

I miejsce w województwie łódzkim oraz II miejsce w kraju Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w rankingu Narodowego Banku Polskiego. Uzyskanie przez opiekunów SKP, panie Jolantę Kuropatwę i Agnieszkę Wyrzykowską, tytułu najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w województwie łódzkim.