Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Matematyka Moja Pasja

Wojciech Misiak brał udział w finale wojewódzkiego konkursu "Matematyka moja pasja" organizowanego przez UŁ.