Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

I Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Wojciech Misiak (IID) został finalistą I Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego zorganizowanego przez Koło Naukowe Dydaktyków Matematyki „AlfaBeta” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.