Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości

Zdobycie przez Wojciecha Misiaka tytułu laureata ogólnopolskiej Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości zorganizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.