Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Młodzi Przedsiębiorczy

Program „Młodzi przedsiębiorczy” składa się z dwóch niezależnych etapów, w trakcie których uczniowie pracują w małych zespołach. Na platformie internetowej gimnazjaliści zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i gospodarki rynkowej. W pierwszym etapie programu „Zarządzamy własnymi zasobami” (październik - luty) uczestnicy programu uczą się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów. W drugim etapie pt. "Prowadzimy własną firmę” (marzec - czerwiec) uczniowie zakładają i prowadzą wirtualne firmy.

Otwarta firma

„Otwarta firma” to program, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Realizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Uczniowie odwiedzają zaprzyjaźnione firmy i zapoznają się ze specyfiką ich działalności.

Ekonomia na co dzień

Program "Ekonomia na co dzień” opracowany został przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski. Celem programu jest przygotowanie uczniów gimnazjum do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze i społeczne, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. W ramach zajęć uczniowie m.in. poznają znaczenie podstawowych pojęć ekonomicznych i zjawisk w gospodarce rynkowej, różne formy oszczędzania i inwestowania, nauczą się planować budżet własny i rodziny, korzystać z usług banku, poznają historię i funkcje pieniądza, zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, procedury ubiegania się o pracę.

Tydzień dla Oszczędzania

Tydzień dla Oszczędzania to ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest promowanie idei oszczędzania oraz przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Związana jest ona ze Światowym Dniem Oszczędzania, który społeczność międzynarodowa obchodzi 31 października. Projektodawcą i realizatorem tego projektu jest Fundacja Think!