Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Ekonomia na co dzień

Program "Ekonomia na co dzień” opracowany został przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski. Celem programu jest przygotowanie uczniów gimnazjum do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze i społeczne, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. W ramach zajęć uczniowie m.in. poznają znaczenie podstawowych pojęć ekonomicznych i zjawisk w gospodarce rynkowej, różne formy oszczędzania i inwestowania, nauczą się planować budżet własny i rodziny, korzystać z usług banku, poznają historię i funkcje pieniądza, zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, procedury ubiegania się o pracę.