Polish English German

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka

Topola Królewska, Oddziały Gimnazjalne

Młodzi Przedsiębiorczy

Program „Młodzi przedsiębiorczy” składa się z dwóch niezależnych etapów, w trakcie których uczniowie pracują w małych zespołach. Na platformie internetowej gimnazjaliści zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i gospodarki rynkowej. W pierwszym etapie programu „Zarządzamy własnymi zasobami” (październik - luty) uczestnicy programu uczą się oszczędzania i inwestowania własnych środków oraz tworzenia budżetów. W drugim etapie pt. "Prowadzimy własną firmę” (marzec - czerwiec) uczniowie zakładają i prowadzą wirtualne firmy.